[email protected]

075 - 6 21 80 77

De dagboeken

De dagboeken – bankboek, kasboek en memoriaal

Het eStar programma kent drie verschillende dagboeken, namelijk het bankboek, het kasboek en het memoriaal. De dagboeken helpen u om efficiënt te werken. Hieronder kunt u een toelichting lezen over elk van de drie dagboeken. U moet de dagboeken zien als een voorloper van het journaal. U boekt zaken in een dagboek (bijvoorbeeld banktransacties, door deze te importeren, of een betaling per kas). Het eStar programma pakt die transacties direct op, en verwerkt deze meteen in het journaal.

Het bankboek

Voor elke zakelijke bankrekening die uw onderneming heeft, wordt een bankboek aangemaakt, zodra u met het systeem start. In het bankboek worden alle transacties die op uw rekening plaatsvinden verwerkt. Om het voor u eenvoudiger te maken om dit te doen, kunt u het in eStar programma uw banktransacties importeren. Voor alle gangbare banken zijn de juiste importfilters in het programma beschikbaar. Na de import kunt u de transacties koppelen aan de financiële documenten in uw administratie. Hiervoor is een speciale koppelfunctie gebouwd, die u hierin ondersteunt. Het verwerken van de transacties gaat dan ook heel snel. U kunt ook uw bankafschriften naar het systeem uploaden. Deze kunt u dan tijdens het koppelen van de transacties direct oproepen, waardoor u overzicht houdt over de juiste invoer. Na het verwerken van al uw transacties kunt u het bankboek laten totaliseren. Hierdoor ziet u direct of alle transacties goed zijn overgenomen. Eventuele verschillen tussen afschrift en programma worden dan aangegeven. Hierdoor garandeert het systeem ook dat uw bankboek altijd sluitend is.

Het kasboek

Het kasboek van het eStar administratie programma

Het kasboek kunt u gebruiken voor de kleine kas, of een kassa (als u een winkel heeft bijvoorbeeld). Betalingen die binnenkomen (of uitgaan) per kas, boekt u in het kasboek. Het eStar programma verwerkt deze direct automatisch in het journaal. U kunt de dagelijks de kas totaliseren (of per week). Daarbij geeft u aan hoeveel geld u in de kas heeft aangetroffen. Het systeem berekent of dit bedrag klopt, en boekt eventuele kasverschillen direct in het journaal. Om het gemakkelijk voor u te maken, kunt u gewoon de aantallen munten en papiergeld die u heeft aangetroffen invoeren. Het systeem berekent dan voor u de totale waarde. Op het plaatje hiernaast ziet u hoe u het kastotaal kunt invoeren.

Het memoriaal

Het memoriaal kan worden gebruikt om alle financiële feiten die niet automatisch door het systeem worden gedaan (de overgebleven 5%), in te boeken. U kunt hierbij alle grootboekrekeningen kiezen en deze debet en credit inboeken. Het systeem bewaakt dat de credit- en debetboekingen met elkaar in balans zijn en blijven. Deze functie wordt vaak gebruikt door een boekhouder of administratiekantoor, die aan het eind van het jaar uw administratie completeert met een aantal memoriaalboekingen. Voorbeelden hiervan zijn crediteurposten die naar het nieuwe jaar overgeheveld moeten worden, BTW boekingen in het kader van de kleine ondernemersregeling, enz. Via het memoriaal kunnen alle voorkomende boekingen worden gemaakt, dus hiermee kan uw boekhouding altijd volledig worden gemaakt.

Voetnote. eStar is momenteel in vergaande onderhandelingen met een administratiekantoor in Krommenie, die kwartaalcontroles gaan doen en de memoriaalboekingen die aan het eind van een boekjaar moeten worden gedaan. Hierdoor kunt u voor met geringe extra kosten uw administratie laten controleren en uw jaarrekening laten aftekenen. Zodra hierover uitsluitsel is, zal dit direct op deze site worden gepubliceerd.

Lees meer over de omzetbelasting in het eStar programma.

Vraag een evaluatie aan

Cookie verklaring
Wij maken gebruik van cookies waaronder een Google-Analytics tracking cookie voor statische doeleinden.
Klik hier voor meer informatie