[email protected]

075 - 6 21 80 77

Controles op de boekhouding

Controles op de boekhouding door eStar

Het eStar programma houdt automatisch uw boekhouding bij. Maar hoe weet u nu of u alles goed verwerkt? Om aan deze behoefte aan controles op de boekhouding te voldoen, levert eStar een aanvullend pakket diensten waarmee u een gecontroleerde en afgetekende administratie krijgt. Hoe dit pakket er precies uitziet, wordt hieronder uitvoerig toegelicht. U kunt zich via het eStar programma inschrijven voor deze extra diensten.

Kwartaalcontroles op het grootboek

Indien u bent ingeschreven op het extra dienstenpakket, voert eStar kwartaalcontroles uit op het grootboek. Er wordt gekeken op welke grootboekrekeningen geboekt wordt en of dit de juiste rekeningen zijn. eStar brengt eventuele correcties aan en geeft u – via het programma – feedback op wat er veranderd is, en waar u speciaal op moet letten. U krijg op het hoofdmenu van het eStar programma een melding als er feedback voor u klaar staat. Door deze feedback wordt uw administratie op tijd bijgestuurd en zullen er steeds minder correcties nodig zijn.

controles en afgetekdne jaarrekening door Jo€l

Een afgetekende jaarrekening

Het eStar programma genereert vanzelf een jaarrekening. Echter zijn er aan het begin en op het eind van een financieel boekjaar over het algemeen een aantal correcties die moeten worden doorgevoerd. Dat kunnen diverse dingen zijn, bijvoorbeeld suppleties omzetbelasting die moeten worden gedaan, btw correcties voor privégebruik van uw bedrijfsauto, of correcties in het kader van de kleine ondernemingsregeling, enz…

eStar voert die correcties in via één of meer memoriaalboekingen in het programma. Door deze extra boekingen wordt uw jaarrekening gecompleteerd. Zodra alles 100% in orde is, krijgt u van eStar een afgetekende jaarrekening.

Aangifte inkomstenbelasting

Als extra service doet eStar ook – indien u daar prijs op stelt – uw aangifte inkomstenbelasting. U dient daarvoor alleen wat extra documenten aan te leveren die verband houden met uw privésituatie. U kunt alle documenten die nodig zijn voor uw aangifte inkomstenbelasting uploaden in het programma.

Wat kost het extra diensten pakket?

De prijs voor de controles, correctieve boekingen en afgetekende jaarrekening is een vast tarief. Belangrijk is wel dat u de feedback van eStar zo goed mogelijk opvolgt om gebruik te (blijven) maken van deze optie. De kosten die u betaalt voor het extra dienstenpakket, zijn vele malen lager dan u normaal gesproken moet betalen voor een boekhouder, die de gehele administratie nog moet invoeren. De prijs voor de aangifte inkomstenbelasting wordt op offertebasis gedaan, omdat deze verweven is met uw privé-situatie. Neem hiervoor contact op met eStar om uw specifieke situatie met u door te nemen.

De actuele kosten van het eStar programma en het extra dienstenpakket vindt u hier:

Wat kost het eStar administratieprogramma?.

Vraag een evaluatie aan

Cookie verklaring
Wij maken gebruik van cookies waaronder een Google-Analytics tracking cookie voor statische doeleinden.
Klik hier voor meer informatie